Web Analytics
Skip to main content

Laatste nieuws

Belangrijk: Uitwisseling informatie

 Vrijdag 10 mei 2024

Deze dag wordt voor spoedeisende situaties en klachten die niet kunnen wachten waargenomen door huisartsenpraktijk de Heelhoek, telefoon 024-6415844. De Renbaan 5, 6602HM te Wijchen.

TOESTEMMINGSVERZOEK VOOR HET LANDELIJK SCHAKELPUNT 

Binnen het kader van de huidige wetgeving is het toegestaan informatie uit te wisselen op landelijk niveau, mits de patiënt daarvoor expliciet toestemming heeft verleend. De zorgaanbieder dient, voordat tot uitwisseling van medische gegevens kan worden overgegaan, de patiënt de vraag te stellen of hij/zij daarmee akkoord gaat. Het vastleggen van de vraagstelling en het bijbehorende positieve antwoord wordt de opt-in-registratie genoemd.

GBZ-eisen (Goed Beheerd Zorgsysteem) ten aanzien van opt-in:
Het systeem moet in de lokale patiëntadministratie een zogenaamde opt-in-registratie bijhouden. Hierin wordt bij iedere patiënt geregistreerd of hij/zij wel of niet akkoord is met het beschikbaar stellen van zijn/haar medische gegevens aan andere zorgaanbieders die bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn of een behandelrelatie aangaan.

Voor aanvullende info en toestemmingsverklaring klik hier…